HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Директен печат от USB устройство

background image

Директен печат от USB устройство

Това устройство може да извършва директен USB печат от портативни устройства, така че
може бързо да отпечатвате файлове, без да ги изпращате от компютър. Принтерът приема
стандартни USB устройства с памет от USB порта на предната страна на принтера. Може да
отпечатвате следните типове файлове:

.pdf

.prn

.pcl

.ps

.cht

1.

Включете USB устройството с памет в USB

порта от предната страна на устройството.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Може да се наложи да

свалите капака от USB порта.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Ако принтерът не

разпознава USB устройството, опитайте да

използвате друг вид USB устройство.

Поради разликите в спецификациите на

USB, устройството не разпознава всички

видове USB устройства.

2.

На контролния панел на устройството

натиснете бутона Начало .

3.

Отворете менюто Retrieve Job from USB

(Извличане на задание от USB).

4.

Изберете името на документа, който

искате да отпечатате.

5.

Ако трябва да промените броя на копията,

изберете опцията Copies (Копия) и след

това въведете броя на копията.

6.

Натиснете бутона

OK

, за да отпечатате

документа.

BGWW

Директен печат от USB устройство 147

background image

148 Глава 8 Задачи за печат

BGWW

background image

9