HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Печатане на специална хартия, етикети или прозрачни фолиа с Windows

background image

Печатане на специална хартия, етикети или прозрачни фолиа с

Windows

1.

В менюто File (Файл) на софтуерната

програма щракнете върху Print (Печат).

BGWW

Допълнителни задачи за печат с Windows 129

background image

2.

Изберете устройството, след което

натиснете бутона Properties (Свойства)

или Preferences (Предпочитания).

3.

Щракнете върху раздела Paper/Quality

(Качество на хартията).

4.

От падащия списък Paper type (Тип

хартия) изберете опцията More... (Още...).

130 Глава 8 Задачи за печат

BGWW

background image

5.

Разширете списъка с опции Type is:

(Типът е:).

6.

Разширете категорията на типовете

хартия, които най-добре описват вашата

хартия.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Етикетите и прозрачните

фолиа са в списъка опции Other (Други).

7.

Изберете опцията за типа на използваната

от вас хартия и натиснете бутона OK.

BGWW

Допълнителни задачи за печат с Windows 131