HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Създаване на брошура с Windows

background image

Създаване на брошура с Windows

1.

В менюто Файл на софтуерната програма

щракнете върху Печат.

2.

Изберете продукта, след което натиснете

бутона Properties (Свойства) или

Preferences (Предпочитания).

3.

Щракнете върху раздела Finishing

(Завършване).

136 Глава 8 Задачи за печат

BGWW

background image

4.

Отметнете квадратчето Print on both

sides (Печат от двете страни).

5.

В падащия списък Booklet layout

(Оформление на брошура) щракнете върху

опцията Left binding (Подвързване

отляво) или Right binding (Подвързване

отдясно). Опцията Pages per sheet

(Страници на лист) автоматично се

променя на 2 pages per sheet (2 страници

на лист).