HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Избор на ориентация на страницата с Windows

background image

Избор на ориентация на страницата с Windows

1.

В менюто Файл на софтуерната програма

щракнете върху Печат.

124 Глава 8 Задачи за печат

BGWW

background image

2.

Изберете устройството, след което

натиснете бутона Properties (Свойства)

или Preferences (Предпочитания).

3.

Щракнете върху раздела Finishing

(Завършване).

4.

В областта Orientation (Ориентация)

изберете опцията Portrait (Портретна) или

Landscape (Пейзажна).

Може да отпечатате изображението на

страницата с горната част надолу, като

изберете опцията Rotate by 180 degrees

(Завъртане на 180 градуса).

BGWW

Основни задачи за печат в Windows 125