HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Отваряне на драйвера на принтера на Windows

background image

Отваряне на драйвера на принтера на Windows

1.

В менюто Файл в софтуерната програма

щракнете върху Печат.

2.

Изберете устройството, след което

натиснете бутона Properties (Свойства)

или Preferences (Предпочитания).

BGWW

Основни задачи за печат в Windows 113