HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Отпечатване: няколко страници на лист с Windows

background image

Отпечатване: няколко страници на лист с Windows

1.

В менюто Файл в софтуерната програма

щракнете върху Печат.

2.

Изберете устройството, след което

натиснете бутона Properties (Свойства)

или Preferences (Предпочитания).

3.

Щракнете върху раздела Finishing

(Завършване).

BGWW

Основни задачи за печат в Windows 123

background image

4.

Изберете броя на страниците на един лист

от падащия списък Pages per sheet

(Страници на лист).

5.

Изберете правилните опции за Print page

borders (Отпечатване на рамки), Page

order (Ред на страниците) и Orientation

(Ориентация).