HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Отмяна на задание за печат при Windows

background image

Отмяна на задание за печат при Windows

ЗАБЕЛЕЖКА:

Ако заданието за печат е в много напреднала фаза, възможно е отмяната му

да е невъзможна.

1.

Ако заданието за печат се отпечатва в момента, можете да го отмените по следната
процедура:

а.

Натиснете бутона Стоп на контролния панел на устройството.

б.

Устройството ще поиска от вас да потвърдите отмяната. Натиснете бутона

OK

.

2.

Можете да отмените задание за печат и от софтуерна програма или опашка за печат.

Софтуерна програма: Обикновено за кратко на екрана на компютъра се появява
диалогов прозорец, който ви позволява да отмените заданието за печат.

Опашка за печат в Windows: Ако дадено задание за печат чака на опашка за печат
(компютърна памет) или в принтерен спулер, изтрийте го оттам.

Windows XP, Server 2003 или Server 2008 Щракнете върху Start (Старт),
Settings (Настройки), а след това върху Printers and Faxes (Принтери и
факсове). Щракнете два пъти върху иконата на устройството, за да отворите
прозореца, след това щракнете с десния бутон на мишката върху заданието за
печат, което искате да отмените, а след това щракнете върху Cancel (Отказ).

Windows Vista: Щракнете върху Start (Старт), Control Panel (Контролен панел),
и след това от Hardware and Sound (Хардуер и звук) изберете Printer (Принтер).
Щракнете два пъти върху иконата на устройството, за да отворите прозореца,
след това щракнете с десния бутон на мишката върху заданието за печат, което
искате да отмените, а след това щракнете върху Cancel (Отказ).

Windows 7: Щракнете върху Старт, след което изберете Устройства и
принтери
. Щракнете два пъти върху иконата на устройството, за да отворите
прозореца, след това щракнете с десния бутон на мишката върху заданието за
печат, което искате да отмените, а след това щракнете върху Отказ.

112 Глава 8 Задачи за печат

BGWW