HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Изтриване на драйвера на принтера от операционни системи Mac

background image

Изтриване на драйвера на принтера от операционни системи Mac

Трябва да имате права на администратор, за да премахнете софтуера.

1.

Отворете System Preferences (Системни предпочитания).

2.

Изберете Print & Fax (Печат и факс).

3.

Маркирайте устройството.

4.

Щракнете върху знака минус (-).

5.

Изтрийте опашката за печат, ако е необходимо.

BGWW

Софтуер за Mac

51