HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - AirPrint

background image

AirPrint

Директно печатане с помощта на AirPrint на Apple се поддържа за iOS 4.2 или по-нова.
Използвайте AirPrint за директен печат на принтера от iPad (iOS 4.2), iPhone (3GS или по-нов
модел) или iPod touch (трето или по-ново поколение) в следните приложения:

Mail

Photos

Safari

Отделни приложения на други производители

За да използва AirPrint, принтерът трябва да бъде свързан с мрежа. За повече информация за
използването на AirPrint и за това кои продукти на HP са съвместими AirPrint отидете на

www.hp.com/go/airprint

.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Може да се наложи да инсталирате по-нова версия на фърмуера на принтера,

за да използвате AirPrint. Отидете на

www.hp.com/go/lj600Series_firmware

.

56

Глава 4 Използване на устройството с Mac

BGWW