HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - HP ePrint

background image

HP ePrint

С HP ePrint можете да печатате навсякъде, по всяко време, от мобилен телефон, преносим
компютър или друго мобилно устройство. HP ePrint работи с всяко устройство, което поддържа
имейл. Ако можете да изпращате имейл, можете да печатате на принтер, който поддържа
HP ePrint. За повече подробности отидете на

www.hpeprintcenter.com

.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Принтерът трябва да има достъп до интернет, за да използва HP ePrint.

BGWW

Софтуер за Mac

55

background image

HP ePrint е изключен като настройка по подразбиране в принтера. Използвайте тази
процедура, за да го включите.

1.

Въведете IP адреса на принтера в реда за адрес на уеб браузър, за да отворите
вградения уеб сървър на HP.

2.

Щракнете върху раздела Web Services (Уеб услуги).

3.

Изберете опцията за разрешаване на уеб услугите.