HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Приоритет за настройки за печат за Mac

background image

Приоритет за настройки за печат за Mac

Промените в настройките за печат са с различен приоритет в зависимост от това, къде са
направени промените:

ЗАБЕЛЕЖКА:

Имената на командите и диалоговите прозорци може да варират в зависимост

от софтуерната програма.

Диалогов прозорец Page Setup (Настройка на страница): Щракнете върху Page Setup
(Настройка на страница)
или подобна команда от менюто File (Файл) на програмата, в
която работите, за да отворите този диалогов прозорец. Променените тук настройки имат
приоритет пред промените на настройки, направени където и да било другаде.

Диалогов прозорец Print (Печатане): Щракнете върху Print (Печатане), Print Setup
(Настройки на печат)
или подобна команда от менюто File (Файл) на програмата, в която
работите, за да отворите този диалогов прозорец. Настройките, променени в диалоговия
прозорец Print (Печатане), имат по-нисък приоритет и не получават предпочитание
спрямо промените, направени в диалоговия прозорец Page Setup (Настройки за печат).

Настройки по подразбиране на драйверите на принтера: Настройките по
подразбиране на драйвера на принтера определят настройките, използвани във всички
задания за печат освен ако настройките не са променени в диалоговите прозорци Page
Setup (Настройка на страница)
, Print (Печатане) или Printer Properties (Свойства на
принтера)
.

Настройки на контролния панел на принтера: Настройките, променени от контролния
панел на принтера, имат по-нисък приоритет от настройките, направени където и да било
другаде.