HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Меню General Print Settings (Общи настройки за печат)

background image

Меню General Print Settings (Общи настройки за печат)

За да се покаже: От контролния панел на устройството натиснете бутона Начало , изберете
менюто Administration (Администриране) и след това изберете менюто General Print
Settings (Общи настройки за печат)
.

В следващата таблица звездичките (*) означават фабричната настройка по подразбиране.

22

Глава 2 Менюта на контролния панел

BGWW

background image

Таблица 2-6

Меню Print Settings (Настройки за печат)

Първо ниво

Второ ниво

Стойности

Manual Feed (Ръчно подаване)

Enabled (Разрешено)

Disabled (Забранено)*

Courier Font (Шрифт Courier)

Regular (Нормален)*

Dark (Тъмен)

Wide A4 (Широка A4)

Enabled (Разрешено)

Disabled (Забранено)*

Print PS Errors (Печат на грешките в
PS)

Enabled (Разрешено)

Disabled (Забранено)*

Print PDF Errors (Печат на грешките в
PDF)

Enabled (Разрешено)

Disabled (Забранено)*

Personality (Принтерен език)

Auto (Автоматично)*

PCL

PS

PDF

PCL

Form Length (Дължина на формуляра)

Диапазон: 5-128

Стойност по подразбиране = 60

Orientation (Ориентация)

Portrait (Портретна)*

Landscape (Пейзажна)

Font Source (Източник на шрифта)

Internal (Вътрешен)*

USB

Font Number (Номер на шрифта)

Диапазон: 0-110

Стойност по подразбиране = 0

Font Pitch (Стъпка на шрифта)

Диапазон: 0,44-99,99

Стойност по подразбиране = 10,00

Font Point Size (Размер на шрифта в
пунктове)

Диапазон: 4,00-999,75

Стойност по подразбиране = 12,00

Symbol Set (Кодова таблица)

Избиране от списък с кодови таблици.

Append CR to LF (Добавяне на CR към
LF)

No (Не)*

Yes (Да)

Suppress Blank Pages (Потискане на
празните страници)

No (Не)*

Yes (Да)

Media Source Mapping (Назначаване на
източниците на носители)

Standard (Стандартно)*

Classic (Класически)

BGWW

Меню Administration (Администриране)

23