HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Меню Retrieve From USB Settings (Настройки за извличане от USB)

background image

Меню Retrieve From USB Settings (Настройки за извличане от USB)

За да се покаже: От контролния панел на устройството натиснете бутона Начало , изберете
менюто Administration (Администриране) и след това изберете менюто Retrieve From USB
Settings (Настройки за извличане от USB)
.

Таблица 2-5

Меню Retrieve From USB Settings (Настройки за извличане от USB)

Първо ниво

Стойности

Enable Retrieve from USB (Разрешаване на извличане от
USB)

Enabled (Разрешено)

Disabled (Забранено)*