HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Меню Service (Обслужване)

background image

Меню Service (Обслужване)

За да се покаже: От контролния панел на устройството натиснете бутона Начало , изберете
менюто Device Maintenance (Поддръжка на устройството) и след това изберете менюто
Service (Обслужване).

Менюто Service (Обслужване) e заключено и изисква ПИН за достъп. Това меню е
предназначено за използване от упълномощен сервизен персонал.

36

Глава 2 Менюта на контролния панел

BGWW

background image

3