HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Меню Retrieve Job from USB (Извличане на задание от USB)

background image

Меню Retrieve Job from USB (Извличане на задание от

USB)

ЗАБЕЛЕЖКА:

Трябва да разрешите тази функция от менютата на контролния панел или

вградения уеб сървър на НР, за да можете да я използвате.

За да разрешите тази функция от менютата на контролния панел, отворете менюто
Administration (Администриране), отворете подменюто Retrieve From USB Settings
(Настройки за извличане от USB)
и след това изберете опцията Enable (Разрешаване). За
да разрешите тази функция от вградения уеб сървър на НР, щракнете върху раздела Print
(Печат).

За да се покаже: От контролния панел на устройството натиснете бутона Начало и след
това изберете менюто Retrieve Job from USB (Извличане на задание от USB).

Първо ниво

Второ ниво

Стойности

Изберете файл или папка

<Име на задание>

Copies (Копия)

14

Глава 2 Менюта на контролния панел

BGWW

background image

Меню Retrieve Job from Device Memory (Извличане на

задание от паметта на устройството)

За да се покаже: От контролния панел на устройството натиснете бутона Начало и след
това изберете менюто Retrieve Job from Device Memory (Извличане на задание от паметта
на устройството)
.

Първо ниво

Второ ниво

Стойности

All Jobs (With PIN) (Всички задания (с ПИН))

Print (Печат)

Copies (Копия)

Print and Delete (Печат и изтриване)

Copies (Копия)

Delete (Изтриване)

All Jobs (No PIN) (Всички задания (без ПИН)) Print (Печат)

Copies (Копия)

Print and Delete (Печат и изтриване)

Copies (Копия)

Delete (Изтриване)

Yes (Да)

No (Не)

<Име на задание с ПИН>

Print (Печат)

Copies (Копия)

Print and Delete (Печат и изтриване)

Copies (Копия)

Delete (Изтриване)

<Име на задание без ПИН>

Print (Печат)

Copies (Копия)

Print and Delete (Печат и изтриване)

Copies (Копия)

Delete (Изтриване)

Yes (Да)

No (Не)

BGWW