HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Оформление на контролния панел

background image

Оформление на контролния панел

Контролният панел се използва за получаване на информация за състоянието на принтера и
заданието и за конфигуриране на принтера.

1

3

4

5

6
7

8

10

11

13

14

9

2

12

Номер

Бутон или индикатор

Функция

1

Дисплей на контролния
панел

Показва информация за състоянието, менюта, помощна информация и
съобщения за грешки

2

Стрелка нагоре

За придвижване до предишния елемент от списъка или за увеличаване
стойността на числови елементи.

3

Бутон за помощ

Предоставя информация за съобщението на дисплея на контролния
панел

4

Бутон

OK

Записва избраната стойност на даден елемент

Извършва действие, свързано с маркирания елемент на дисплея на
контролния панел

Изчиства състояние на грешка, когато то може да се изчисти

5

Бутон за спиране

Отказва текущото задание за печат и изчиства страниците от принтера

6

Стрелка надолу

За придвижване до следващия елемент от списъка или за намаляване
стойността на числови елементи.

7

Стрелка назад

Връщане на едно ниво по дървото на менюто или връщане на един
числов запис

8

Бутон „Начало“

Отваряне и затваряне на менюта.

9

Лампичка за готовност

Вкл.: Принтерът е свързан и готов за приемане на данни за печат.

Изкл.: Принтерът не може да приема данни, защото е изключен (в
пауза) или е възникнала грешка.

Мигащ: Принтерът се изключва. Принтерът спира обработката на
текущото задание и изхвърля всички активни страници от пътя на
хартията.

10

Лампичка за данни

Вкл.: Принтерът има данни за отпечатване, но изчаква
получаването на всички данни.

Изкл.: Принтерът няма данни за отпечатване.

Мигащ: Принтерът обработва или отпечатва данни.

12

Глава 2 Менюта на контролния панел

BGWW

background image

Номер

Бутон или индикатор

Функция

11

Лампичка „Внимание“

Вкл.: В принтера е възникнала грешка. Вж. показанието на
контролния панел.

Изкл.: Принтерът работи без грешка.

Мигащ: Изисква се действие. Вж. показанието на контролния панел.

12

Бутон папка или STAR

(Secure Transaction Access
Retrieval)

ЗАБЕЛЕЖКА:

Този

елемент липсва в моделите
M601.

Осигурява бърз достъп до менюто Retrieve Job (Извличане на
задание)

13

Бутон за връщане

ЗАБЕЛЕЖКА:

Този

елемент липсва в моделите
M601.

Връща стойностите по подразбиране и излиза от помощния екран

14

Цифрова клавиатура

ЗАБЕЛЕЖКА:

Този

елемент липсва в моделите
M601.

За въвеждане на цифрови стойности

BGWW

Оформление на контролния панел

13