HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Безопасност на лазера

background image

Безопасност на лазера

Центърът за устройства и радиологично здраве на Американската администрация за храни и
лекарства има приети нормативни наредби за лазерните продукти, произведени след 1 август
1976 г. Продуктите, продавани в САЩ, задължително трябва да отговарят на тези наредби.
Продуктът е сертифициран като лазерен продукт от "Клас 1" съгласно Стандарта за
радиационна безопасност на Федералния департамент за здравни и човешки услуги съгласно
Закона за радиационен контрол за здраве и безопасност от 1968 г. Тъй като радиацията, която
се излъчва вътре в принтера, е напълно ограничена от защитните покрития и външните
капаци, лазерният лъч не може да излезе по време на нормалното потребителско боравене с
уреда.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Използването на контроли, регулирането на настройки или

изпълнението на процедури, които са различни от тези, описани в ръководството за
потребителя, могат да доведат до опасна радиация.