HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Декларация за съответствие

background image

Декларация за съответствие

Декларация за съответствие

според ISO/IEC 17050-1 и EN 17050-1

Име на производителя:

Hewlett-Packard Company

DoC#: BOISB-1101-00-rel.1.0

Адрес на производителя:

11311 Chinden Boulevard

Boise, Idaho 83714-1021, USA

Декларира, че продуктът

Име на продукта:

HP LaserJet Enterprise 600 M601, M602 и M603

Включително:

CE998A – тава за 500 листа хартия

CF062A – устройство за двустранен печат

Нормативен номер на модел

2)

BOISB-1101-00

Допълнения към продукта:

ВСИЧКИ

Печатащи касети:

CE390A, CE390X

Съответства на следните спецификации на продукта:

ЗА БЕЗОПАСНОСТ:

IEC 60950-1:2005 / EN60950-1: 2006 +A11

IEC 60825-1:2007 / EN 60825-1:2007 (Лазерен/светодиоден продукт от Клас 1)

IEC 62311:2007 / EN62311:2008

GB4943-2001

За електромагнитна
съвместимост:

CISPR22:2005 +A1/ EN55022:2006 +A1 - Клас A

1),

3)

EN 61000-3-2:2006

EN 61000-3-3:2008

EN 55024:1998 +A1 +A2

FCC Глава 47 CFR, Част 15 Клас A

1)

/ ICES-003, Издание 4

GB9254-2008, GB17625.1-2003

Допълнителна информация:

Този апарат съответства на изискванията на Директивата за електромагнитна съвместимост 2004/108/EC и на Директивата за
ниско напрежение 2006/95/EC и е снабден със съответните маркировки CE

.

Това устройство е съобразено с Част 15 от Правилника на FCC (Федерална комисия по съобщенията). Работата на устройството
зависи от следните две условия: (1) не се допуска устройството да причинява вредни смущения и (2) устройството трябва да
поглъща всякакви постъпили смущения, включително такива, които могат да причинят нежеланото му задействане.

1.

Принтерът е изпробван в типична конфигурация с персоналните компютърни системи на Hewlett-Packard.

2.

За нормативни цели на този продукт е присвоен Нормативен номер на модел (Regulatory Model Number). Този номер не
бива да се бърка с името на продукта или номера(-ата) на продукта.

3.

Това устройство отговаря на изискванията на EN55022 и CNS13438 за клас A и следователно е в сила следното: “
Предупреждение – Това е устройство от клас A. В домашна среда това устройство може да предизвика радиосмущения. В
такъв случай може да се наложи потребителят да вземе подходящи мерки."

240 Приложение г Нормативна информация

BGWW

background image

Boise, Idaho USA

септември 2011 г.

Само по правни въпроси:

Адрес за контакти в Европа:

Местният офис на Hewlett-Packard за продажби и сервиз или Hewlett-Packard GmbH,
Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Straße 140, D-71034, Böblingen (факс:
+49-7031-14-3143)

www.hp.eu/certificates

Адрес за контакти в САЩ:

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho
83707-0015 (Телефон: 208-396-6000)

BGWW

Декларация за съответствие 241