HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - За още информация

background image

За още информация

За да получите информация за следните теми, свързани с околната среда:

Екологичен профил на този и много други подобни продукти на HP

Ангажимент на HP към околната среда

238 Приложение г Нормативна информация

BGWW

background image

Система за екологично управление на HP

Програма на HP за връщане и рециклиране на продукти в края на експлоатационния
живот

Данни за безопасността на материалите

Посетете

www.hp.com/go/environment

или

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment

.

BGWW

Програма за екологично стопанисване на продукта 239