HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Хартия

background image

Хартия

Този продукт може да ползва рециклирани хартии, когато хартията отговаря на указанията,
посочени в HP LaserJet Printer Family Print Media Guide (Ръководството за печатни носители
на принтерите HP LaserJet)
. Този уред е подходящ за използване на рециклирана хартия в
съответствие с EN12281:2002.