HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Химически вещества

background image

Химически вещества

HP се ангажира да предоставя информация на своите клиенти за химическите вещества в
своите продукти, за да се спазят законовите изисквания като REACH (Наредба на ЕК No
1907/2006 на Европейския парламент и съвет). Отчет с информация за химическите вещества
може да се намери на адрес:

www.hp.com/go/reach

.