HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Данни, съхранявани на печатащата касета

background image

Данни, съхранявани на печатащата касета

Печатащите касети на HP, използвани в този принтер, съдържат чип за памет, който
подпомага работата на принтера.

В допълнение на това чипът за памет събира ограничен набор информация за начина на
използване на принтера, в която е възможно включването на следното: датата на първо
инсталиране на печатащата касета, дата, когато печатащата касета е била използвана за
последен път, броят страници, отпечатани с печатащата касета, степента на запълненост на
страницата, използваните режими на печат, всякакви евентуално възникнали грешки по време
на печат и модела на принтера. Тази информация помага на HP в създаването на бъдещи
принтери, които да посрещнат по-добре нуждите на нашите клиенти.

Данните, събрани в паметта на печатащата касета, не съдържат информация, която може да
бъде използвана, за да се идентифицира даден клиент, потребител на печатаща касета или
техния принтер.

HP събира произволно подбрани чипове за памет от печатащите касети, върнати в рамките на
програмата на HP за безплатно връщане и рециклиране на печатащи касети (HP Planet
Partners:

www.hp.com/recycle

). Чиповете за памет от тази подборка се прочитат и анализират с

цел подобрение на бъдещите принтери на HP. Партньорите на HP, подпомагащи в
рециклирането на тази печатаща касета, може също да имат достъп до тази информация.

Всеки друг, който притежава печатащата касета, също би могъл да получи достъп до
анонимната информация, съдържаща се в чипа за памет. Ако предпочитате да не допуснете
достъп до тази информация, можете да направите чипа неработоспособен. Обаче след като
направите чипа неработоспособен, чипът за памет не може да се използва в никакъв продукт
на HP.

BGWW

Данни, съхранявани на печатащата касета 221