HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Опаковайте отново продукта

background image

Опаковайте отново продукта

Ако HP Customer Care (Поддръжка на клиенти на HP) реши, че вашият принтер трябва да се
върне на HP за ремонт, следвайте тези инструкции, за да опаковате повторно устройството
преди транспортиране.

ВНИМАНИЕ:

Повредата при транспортиране в резултат на неправилно опаковане е

отговорност на клиента.

1.

Извадете и запазете DIMM модулите, които сте закупили и инсталирали в устройството.

ВНИМАНИЕ:

Статичното електричество може да повреди електронните части. Когато

работите с DIMM модули, носете антистатична гривна или често докосвайте повърхността
на антистатичната опаковка на DIMM картата и след това докосвайте непокрити метални
части на устройството.

2.

Отстранете и пазете печатащата касета.

ВНИМАНИЕ:

От голяма важност е да свалите печатащата касета преди превозването

на продукта. Ако печатащата касета остане в принтера по време на транспортиране, тя
може да се разтече и да покрие мотора на принтера и други негови части с тонер.

За да предотвратите повреда на печатащата касета, избягвайте да докосвате ролката й и
я съхранявайте в оригиналната й опаковка или я съхранявайте така, че да не е изложена
на светлина.

3.

Отстранете и запазете захранващия кабел, интерфейсния кабел и допълнителните
принадлежности.

4.

Ако е възможно, добавете мостри от печат и 50 до 100 листа хартия или друг печатен
носител, при които сте имали проблем с отпечатването.

5.

В САЩ се обадете на HP Customer Care (Поддръжка на клиенти на HP), за да поискате
нов опаковъчен материал. В останалите области използвайте оригиналния опаковъчен
материал, ако е възможно. Hewlett-Packard препоръчва да застраховате оборудването при
транспортирането.

BGWW

Опаковайте отново продукта 227

background image

228 Приложение б Обслужване и поддръжка

BGWW

background image

в