HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Поддръжка на клиенти

background image

Поддръжка на клиенти

Поддръжка по телефона за вашата страна/регион

Трябва да сте готови да съобщите името на продукта,
серийния номер, датата на закупуване и описание на
проблема

Телефонните номера за страната/региона можете да
намерите от листовката в опаковката на устройството
или на адрес

www.hp.com/support/

.

Получаване на 24-часова поддръжка по Интернет

www.hp.com/support/lj600Series

Получаване на поддръжка за устройства, използвани с
компютри Macintosh

www.hp.com/go/macosx

Изтегляне на помощни софтуерни програми, драйвери и
електронна информация

www.hp.com/go/lj600Series_software

Поръчка на допълнителни услуги или договори за
поддръжка от HP

www.hp.com/go/carepack

Регистрирайте вашия принтер

www.register.hp.com

226 Приложение б Обслужване и поддръжка

BGWW