HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Екологични характеристики

background image

Екологични характеристики

Двустранно

Правете икономия на хартия, като използвате двустранен печат като настройка по
подразбиране.

Отпечатване на няколко
страници на лист

Спестява хартия, като отпечатва две или повече страници от даден документ една до
друга на един лист хартия. Достъпът до тази функция се извършва чрез драйвера за
принтера.

Рециклиране

Намалете отпадъците, като използвате рециклирана хартия.

Рециклирайте печатащите касети, като използвате процедурата на HP за връщане.

Икономия на енергия

Пестете енергия, като поставяте устройството в спящ режим.

HP Smart Web printing
(Интелигентен уеб печат на
HP)

Използвайте HP Smart Web printing (Интелигентен уеб печат на HP), за да избирате,
съхранявате и организирате текст и графика от няколко уеб страници и след това да
редактирате и отпечатвате точно това, което виждате на екрана. Той ви осигурява
необходимия контрол за отпечатване на съществената информация, като свежда
брака до минимум.

Изтеглете HP Smart Web Printing от този уеб сайт:

www.hp.com/go/smartweb

.

Съхраняване на задания

Използвайте функциите за съхраняване на задания за управление на заданията за
печат. Като използвате съхраняването на задания, активирате печата, докато
работите на споделеното устройство, с което елиминирате загубените задания за
печат, които след това трябва да се отпечатват повторно.

BGWW

Екологични характеристики

5