HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Изглед отзад

background image

Изглед отзад

1

2

3

4

5

1

Задна изходна касета (отваря се с издърпване)

2

Капак на устройството за двустранен печат (сваля се, за да бъде инсталирано устройството за двустранен
печат)

3

Интерфейсни портове

4

Десен капак (осигурява достъп до слота за DIMM)

5

Джоб за интегриране на хардуер (само моделите M602 и M603)

8

Глава 1 Основни положения за продукта

BGWW