HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Интерфейсни портове

background image

Интерфейсни портове

1

2

3

4

5

1

Мрежова връзка RJ-45

2

Място за свързване на захранващия кабел

3

Хост USB съединител за добавяне на шрифтове и други решения на трети производители (този съединител
може да има свалящ се капак)

4

Слот за защитна ключалка от кабелен тип

5

Високоскоростна връзка USB 2.0 за директна връзка към компютър