HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Извършване на профилактично техническо обслужване

background image

Извършване на профилактично техническо обслужване

За да осигурите оптималната работа на продукта, трябва да сменяте определени части, когато
съобщението Replace Maintenance Kit (Сменете комплекта за техническо обслужване) се
появи на дисплея на контролния панел.

Наборът включва следните компоненти:

Фюзер

Прехвърляща ролка

Пластмасов инструмент за изваждане на старата прехвърляща ролка

Осем подаващи ролки и четири поемащи ролки

Инструкциите за инсталиране

ЗАБЕЛЕЖКА:

Наборът за техническо обслужване е предназначен за еднократна употреба и

не се покрива от гаранцията за оригинални принтери или от повечето разширени гаранции.
Клиентът носи отговорност за инсталирането на набора за техническо обслужване.

След инсталирането на набора за техническо обслужване броячът на набора за техническо
обслужване трябва да се нулира.