HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Рециклиране на консумативи

background image

Рециклиране на консумативи

За рециклиране на оригинална печатаща касета на HP, поставете използваната касета в
кутията на новата касета. Използвайте приложения етикет за връщане, за да изпратите
използвания консуматив до HP за рециклиране. За подробна информация вж. наръчника за
рециклиране, включен към всеки консуматив на HP.

BGWW

Смяна на печатащи касети

99