HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Уебсайт на HP срещу фалшификати

background image

Уебсайт на HP срещу фалшификати

Отидете на

www.hp.com/go/anticounterfeit

, когато инсталирате печатаща касета на HP и на

контролния панел се покаже съобщение, че касетата не е произведена от HP. HP ще ви
помогнат да определите дали тя е оригинална и ще предприемат мерки да решат проблема.

Вашата печатаща касета може да не оригинална печатаща касета HP , ако забележите
следното:

Страницата за състояние на консумативите показва, че е инсталиран консуматив, който не
е произведен от HP.

Случват ви се голям брой проблеми с печатащата касета.

Касетата не изглежда, както изглежда обикновено (например опаковката се различава от
HP опаковка).

100 Глава 7 Печатащи касети

BGWW