HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Възстановяване на фабричните настройки

background image

Възстановяване на фабричните настройки

1.

На контролния панел на устройството натиснете бутона Начало .

2.

Отворете следните менюта:

Administration (Администриране)

General Settings (Общи настройки)

Restore Factory Settings (Възстановяване на фабричните настройки)

3.

Натиснете бутона

OK

.

BGWW

Възстановяване на фабричните настройки 177