HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Възстановяване след засядане

background image

Възстановяване след засядане

Това устройство осигурява функция за възстановяване след засядане, при която заседналите
страници се отпечатват отново. Предлагат се следните опции:

Auto (Автоматично) — Устройството се опитва да разпечата повторно заседналите
страници, когато има достатъчно памет. Това е настройката по подразбиране.

Off (Изключен) — Устройството не се опитва да разпечата повторно заседналите
страници. Тъй като не се използва памет за съхранение на последните страници,
работата в този режим е оптимална.

ЗАБЕЛЕЖКА:

При използването на тази опция, ако хартията в устройството свърши и

сте изпълнявали задание за двустранен печат, някои страници може да се загубят.

On (Включен) — Устройството винаги разпечатва повторно заседналите страници.
Заделя се допълнителна памет за съхранение на последните няколко отпечатани
страници. Това може да намали общата производителност.

1.

На контролния панел на устройството натиснете бутона Начало .

2.

Отворете следните менюта:

Administration (Администриране)

General Settings (Общи настройки)

Jam Recovery (Възстановяване след засядане)

3.

Изберете необходимата настройка и натиснете бутона

OK

.

198 Глава 10 Решаване на проблеми

BGWW