HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Местоположение на засядането

background image

Местоположение на засядането

Ако на дисплея на контролния панел се появи съобщение за засядане, проверете за заседнала
хартия или друг печатен носител на местата, показани на следната илюстрация. Тогава
следвайте процедурата за изчистване на засядането. Може да се наложи да проверите и на
други места, освен изписаните в съобщението за засядане. Ако мястото на засядането не е
видимо, първо погледнете в областта на горния капак под печатащата касета.

Когато отстранявате засядания, бъдете много внимателни да не скъсате заседналата хартия.
Ако в принтера остане дори и малко парче хартия, то може да предизвика допълнителни
засядания.

1

4

2

3

5

6

1

В областта на горния капак и печатащата касета

2

Допълнителното подаващо устройство за пликове

3

В областта на тавите (тава 1, тава 2 или допълнителните тави)

4

Допълнителното устройство за двустранен печат

5

Областта на фюзера

6

В изходните области (горна касета; задна касета; допълнително устройство за подреждане, телбод/устройство
за подреждане или пощенска кутия с 5 контейнера)

ЗАБЕЛЕЖКА:

След засядане вътре в принтера може да остане неизпечен тонер и да

причини временни проблеми с качеството на печат. Тези проблеми трябва да изчезнат след
няколко страници.