HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Почистване на засядания от допълнителното устройство за подаване на пликове

background image

Почистване на засядания от допълнителното устройство за подаване

на пликове

Тази процедура важи само за засядания, които възникват, когато използвате допълнително
устройство за подаване на пликове.

1.

Извадете всички пликове, заредени в

допълнителното устройство за подаване

на пликове. Спуснете приспособлението за

притискане на пликовете и повдигнете

максимално разширението на тавата

нагоре.

2.

Хванете двете страни на допълнителното

устройство за подаване на пликове и го

издърпайте внимателно от принтера.

3.

Бавно извадете заседналите пликове от

допълнителното устройство за подаване

на пликове.

4.

Бавно извадете заседналите пликове от

продукта.

BGWW

Изчистване на засядания 195

background image

5.

Монтирайте отново устройството за

подаване на пликове.

6.

Натиснете бутона

OK

, за да изчистите

съобщението за заседнал лист.

7.

Ако съобщението за засядане не изчезне,

в продукта още има заседнал плик.

Потърсете засядане на друго място.

8.

Поставете отново пликовете, като се

уверите, че избутвате долните пликове

малко по-навътре от горните.