HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Подобряване на качеството на печат

background image

Подобряване на качеството на печат

Можете да предотвратите повечето проблеми с качеството на печат, като следвате тези
указания.

Използвайте правилните настройки за тип на хартията в драйвера за принтера.

Използвайте хартия, която отговаря на спецификациите на HP за това устройство.

При необходимост почистете принтера.

Подменяйте печатащите касети, когато достигнат до края на живота си и качеството на
печат стане неприемливо.

Използвайте най-добрия за нуждите ви драйвер за принтер