HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Принтерът не печата

background image

Принтерът не печата

Ако принтерът изобщо не печата, опитайте следните решения.

1.

Уверете се, че принтерът е включен и че на контролния панел има индикация, че е готов.

Ако контролният панел не показва, че принтерът е готов, изключете принтера и
отново го включете.

Ако контролният панел показва, че принтерът е в готовност, опитайте пак да
изпратите заданието за печат до него.

2.

Ако контролният панел показва, че принтерът е в състояние на грешка, отстранете
грешката и опитайте пак да изпратите заданието за печат до него.

3.

Уверете се, че всички кабели са свързани правилно. Ако принтерът е свързан в мрежа,
проверете следното:

Проверете индикатора до мрежовия порт на гърба на устройството. Ако мрежата е
активна, индикаторът свети в зелено.

Уверете се, че използвате за връзка към мрежата мрежов кабел, а не телефонен.

Проверете дали е включен мрежовият маршрутизатор, концентратор или комутатор и
се уверете, че той работи правилно.

4.

Инсталирайте програмата на HP от компактдиска, получен заедно с принтера.
Използването на драйвери за принтер с общо предназначение може да предизвика
закъснения в изчистването на заданията в опашката за печат.

5.

В списъка с принтери на вашия компютър щракнете с десния бутон върху името на
принтера, щракнете върху Свойства и отворете раздела Портове.

Ако използвате за връзка с мрежата мрежов кабел, уверете се, че името на принтера
в раздела Портове съответства на името на устройството в конфигурационната
страница на принтера.

Ако използвате USB кабел и сте свързани към безжична мрежа, уверете се, че има
отметка в квадратчето за избор към Виртуален порт за принтер за USB.

6.

Ако използвате в компютъра си лична защитна стена, възможно е тя да блокира
комуникацията с устройството. Опитайте временно да деактивирате защитната стена, за
да видите дали тя е източникът на проблема.

7.

Ако компютърът или устройството са свързани към безжична мрежа, лошото качество на
сигнала или наличието на електромагнитни смущения може да водят до забавяне на
заданията за печат.

BGWW

Принтерът не печата или печата бавно 203