HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Принтерът печата бавно

background image

Принтерът печата бавно

Ако принтерът печата, но ви се струва, че го прави бавно, опитайте следните решения.

1.

Уверете се, че компютърът отговаря на минималните изисквания за работа с това
устройство. Спецификацията можете да намерите на тази уеб страница:

www.hp.com/

support/lj600Series

.

2.

Когато конфигурирате принтерът да печата върху някои типове хартия, напр. тежка
хартия, принтерът печата по-бавно, за да може тонерът да се свърже с хартията. Ако
зададеният тип хартия не отговаря на хартията, която използвате, променете тази
настройка, така че да бъде правилна.

204 Глава 10 Решаване на проблеми

BGWW

background image

Отстраняване на проблеми с директен USB печат от

портативно устройство

Менюто Retrieve From USB (Извличане от USB) не се отваря, когато поставите USB
устройството

Файлът не се отпечатва от USB устройството с памет

Файлът, който искате да отпечатате, не излиза в менюто Retrieve From USB (Извличане от
USB)

Менюто Retrieve From USB (Извличане от USB) не се отваря, когато

поставите USB устройството

1.

Възможно е да използвате USB устройство с памет от тип или с файлова система, които
принтерът не поддържа. Запишете файловете на стандартно устройство USB памет,
което използва файлова система File Allocation Table (FAT). Принтерът поддържа
устройства USB памет с файлови системи FAT12, FAT16 и FAT32.

2.

Ако вече има отворено друго меню, затворете това меню и отново поставете USB
устройството с памет.

3.

USB устройството с памет може да има няколко дяла. (Някои производители на USB
устройства с памет инсталират в устройството софтуер, който създава дялове, подобни
на тези на компактдиск.) Преформатирайте USB устройството, за да премахнете дяловете
или използвайте различно USB устройство с памет.

4.

USB устройството може да се нуждае от по-голяма консумация, отколкото принтерът
може да осигури.

а.

Изключете устройството USB памет.

б.

Turn the product off and then on (Изключете и отново включете принтера).

в.

Използвайте устройство USB памет със собствено захранване или с по-малка
консумация.

5.

USB устройството с памет е възможно да не работи правилно.

а.

Изключете устройството USB памет.

б.

Turn the product off and then on (Изключете и отново включете принтера).

в.

Опитайте се да печатате от друго устройство USB памет.

Файлът не се отпечатва от USB устройството с памет

1.

Проверете дали в тавата има хартия.

2.

Проверете контролния панел за съобщения за грешки. Ако в устройството има заседнала
хартия, почистете засядането.

BGWW