HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Самопомощ

background image

Самопомощ

В допълнение към информацията в това ръководство има и други източници, които могат да
предложат полезна информация.

Теми за бързи справки

Няколко теми за бързи справки към този продукт могат да се намерят на този
уеб сайт:

www.hp.com/support/lj600Series

Можете да отпечатате тези теми и да ги държите близо до продукта. Те
предлагат практична информация за процедури, които се налага често да
извършвате.

Помощ от контролния панел

Контролният панел има вградена помощ, която ви ръководи при някои
задачи като подмяна на печатащи касети и отстраняване на заседнала
хартия. За да отворите системата за помощ, натиснете бутона за помощ .

174 Глава 10 Решаване на проблеми

BGWW