HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Отказ от поделяне на принтера

background image

Отказ от поделяне на принтера

HP не поддържа мрежово свързване “peer-to-peer”, тъй като това е функция на операционната
система на Microsoft, а не на драйверите за принтери на НР. Отидете на сайта на Microsoft

www.microsoft.com

.