HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Свързване с USB

background image

Свързване с USB

Това устройство поддържа връзка USB 2.0. Използвайте USB кабел тип „A към B“.
HP препоръчва използване на кабел, който не е по-дълъг от 2 м.

ВНИМАНИЕ:

Не свързвайте USB кабела, преди да ви подкани инсталиращата програма.