HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Избор на подходящия драйвер на принтер за Windows

background image

Избор на подходящия драйвер на принтер за Windows

Драйверите за принтер осигуряват достъп до функциите на устройството и позволяват на
компютъра да комуникира с устройството (на езика на принтера). Изброените по-долу
драйвери на принтера са достъпни на

www.hp.com/go/lj600Series_software

.

Драйвер HP PCL 6

Предлага се като драйвер по подразбиране. Този драйвер се инсталира
автоматично, ако не изберете различен

Препоръчва се за печат при всички приложения под Windows

Осигурява най-добра обща скорост, качество на печат и поддръжка на
функциите на устройството за повечето потребители

Разработен за съответствие с Windows Graphic Device Interface (GDI)
(Интерфейс за графични устройства под Windows) с цел постигане на
максимална скорост в среди под Windows

Възможно е да не бъде напълно съвместим с приложни програми на
трети производители и потребителски приложни програми, базирани на
PCL 5

Драйвер HP UPD PS

Препоръчва се за печат от програми на Adobe

®

или от други програми,

основно предназначени за работа с графика

Осигурява поддръжка на печат чрез емулация на PostScript или
поддръжка на PostScript флаш шрифтове

HP UPD PCL 5

Препоръчва се за офис печат от общ характер в среди под Windows

Съвместим с предишните версии на PCL и по-старите устройства
HP LaserJet

Най-добрият избор при печат от приложни програми на други
производители или от потребителски приложни програми

Най-добрият избор при работа в смесени среди, които изискват
устройството да бъде настроено на PCL 5 (UNIX, Linux, големи
компютри)

Предназначен за употреба в корпоративни среди под Windows, като
предоставя единствен драйвер за работа с различни модели принтери

Предпочита се, когато се печата на различни модели принтери от
мобилен компютър с Windows

HP UPD PCL 6

Препоръчва се за печат във всички среди под Windows

Като цяло осигурява най-добрата скорост, качество на печат и
поддръжка на функциите на принтера за повечето потребители

Разработен за съответствие с Windows Graphic Device Interface (GDI)
(Интерфейс за графични устройства под Windows) с цел постигане на
максимална скорост в среди под Windows

Възможно е да не бъде напълно съвместим с приложни програми на
трети производители и потребителски приложни програми, базирани на
PCL 5