HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Поддържани операционни системи и драйвери на принтера за Windows

background image

Поддържани операционни системи и драйвери на

принтера за Windows

Устройството поддържа следните операционни системи Windows:

Windows XP (32-битова и 64-битова)

Windows Server 2008 (32-битова и 64-битова)

Windows Vista (32-битова и 64-битова)

Windows 7 (32-битова и 64-битова)

Програмата за инсталиране на компактдиска със софтуера, доставен с устройството,
поддържа следните операционни системи Windows:

Windows XP Service Pack 2 или по-нова (32-битова)

Windows Server 2008 (32-битова и 64-битова)

Windows Server 2008 R2 (64-битова)

Windows Vista (32-битова и 64-битова)

Windows 7, включително Starter Edition (32-битова и 64-битова)

ЗАБЕЛЕЖКА:

Можете също да инсталирате софтуера на устройството на 64-битова

операционна система Windows XP и 64-битова операционна система Windows Server 2003,
като използвате функцията за добавяне на принтер на Windows.

Устройството поддържа следните драйвери на принтера за Windows:

HP PCL 6 (това е драйверът по подразбиране за принтера)

Универсален драйвер за печат на HP с емулация на PostScript (HP UPD PS)

Универсален драйвер за печат на HP PCL 5 (HP UPD PCL 5)

Универсален драйвер за печат на HP PCL 6 (HP UPD PCL 6)

Драйверите на принтера включват онлайн помощ, в която има инструкции за стандартни
задания за печат, а също и описание на бутони, отметки и падащи списъци, които се съдържат
в драйвера за принтера.

ЗАБЕЛЕЖКА:

За повече информация за UPD вижте

www.hp.com/go/upd

.

38

Глава 3 Софтуер за Windows

BGWW