HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Вграден уеб сървър на HP

background image

Вграден уеб сървър на HP

Устройството е оборудвано с вградения уеб сървър на HP, който осигурява достъп до
информация за дейностите с устройството и мрежата. Тази информация се показва в уеб
браузър – например Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator, Apple Safari или Mozilla
Firefox.

Вграденият уеб сървър на HP се намира в устройството. Той не е зареден на мрежов сървър.

Вграденият уеб сървър на HP предоставя интерфейс за устройството, който може да се
използва от всеки, който има свързан с мрежа компютър и стандартен уеб браузър. Не се
инсталира или конфигурира специален софтуер, но на вашия компютър трябва да има
поддържан уеб браузър. За да получите достъп до вградения уеб сървър на HP, въведете IP
адреса на устройството в реда за адрес на браузъра. (Може да намерите IP адреса, като
разпечатате страницата с конфигурацията. За повече информация за отпечатване на страница
с конфигурацията вижте

Отпечатване на страниците с информация на страница 150

).

За пълно обяснение на възможностите и функционалността на вградения уеб сървър на HP
вижте

Използване на вградения уеб сървър на НР на страница 151

.