HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - HP ePrint

background image

HP ePrint

С HP ePrint можете да печатате навсякъде, по всяко време, от мобилен телефон, преносим
компютър или друго мобилно устройство. HP ePrint работи с всяко устройство, което поддържа
имейл. Ако можете да изпращате имейл, можете да печатате на принтер, който поддържа
HP ePrint. За повече подробности отидете на

www.hpeprintcenter.com

.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Принтерът трябва да има достъп до интернет, за да използва HP ePrint.

HP ePrint е изключен като настройка по подразбиране в принтера. Използвайте тази
процедура, за да го включите.

1.

Въведете IP адреса на принтера в реда за адрес на уеб браузър, за да отворите
вградения уеб сървър на HP.

2.

Щракнете върху раздела Web Services (Уеб услуги).

3.

Изберете опцията за разрешаване на уеб услугите.

44

Глава 3 Софтуер за Windows

BGWW