HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - HP Web Jetadmin

background image

HP Web Jetadmin

HP Web Jetadmin представлява прост програмен инструмент за управление на печатащи
периферни устройства и такива за работа с изображения, който помага да се оптимизира
използването на устройството, да се контролират разходите при цветен печат, да се
защитават устройствата и да се опрости управлението на консумативите, като се осигурява
дистанционно управление, изпреварващо наблюдение, отстраняване на неизправности при
проблеми със защитата и отчитане при тези устройства.

За да изтеглите текущата версия на HP Web Jetadmin и най-новия списък с поддържани хост
системи, посетете

www.hp.com/go/webjetadmin

.

Когато е инсталиран на хост сървър, клиент на Windows може да получи достъп до HP Web
Jetadmin, с помощта на използвания уеб браузър (напр. Microsoft® Internet Explorer) за връзка с
хоста с HP Web Jetadmin.