HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Консумирана мощност, електрически спецификации и акустично излъчване

background image

Консумирана мощност, електрически спецификации и

акустично излъчване

За актуална информация вижте

www.hp.com/go/lj600Series_regulatory

.

ВНИМАНИЕ:

Изискванията към захранването са различни в различните страни/региони,

където се продава продуктът. Не преобразувайте работното напрежение. Това ще повреди
продукта и ще анулира гаранцията му.

230 Приложение в Спецификации на продукта

BGWW