HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Физически спецификации

background image

Физически спецификации

Таблица в-1

Размери и тегло на принтера

Модел на принтера

Височина

Дълбочина

Ширина

Тегло

Модели n и dn

394 мм (15,5 инча)

4515 мм
(17,8 инча)

425 мм (16,75
инча)

23,6 кг (51,9 фунта)

Модели x и xh

514 мм (20,25 инча)

451 мм (17,8 инча)

425 мм
(16,75 инча)

30,4 кг (66,8 фунта)

Допълнително подаващо устройство
за 500 листа

121 мм (4,8 инча)

448,4 мм
(17,7 инча)

415 мм (16,3 инча)

6,7 кг (14,7 фунта)

Допълнителна тава за 1500 листа

263,5 мм (10,4 инча) 511,5 мм

(20,1 инча)

421 мм (16,6 инча)

13 кг (28,7 фунта)

Допълнително устройство за двустранен
печат

154 мм (6,1 инча)

348 мм (13,7 инча)

332 мм (13,1 инча)

2,5 кг (5,5 фунта)

Допълнителното подаващо устройство за
пликове

113 мм (4,4 инча)

354 мм (13,9 инча)

328 мм (12,9 инча)

2,5 кг (5,5 фунта)

Допълнителен телбод/устройство за
подреждане

371 мм (14,6 инча)

430 мм (16,9 инча)

387 мм (15,2 инча)

4,2 кг (9,3 фунта)

Допълнително устройството за
подреждане

304 мм (12 инча)

430 мм (16,9 инча)

378 мм (14,9 инча)

3,2 кг (7,1 фунта)

Допълнителна пощенска кутия с много
контейнери

522 мм (20,6 инча)

306 мм (12 инча)

353 мм (13,9 инча)

7,0 кг (15,4 фунта)

Допълнителна поставка за принтера

114 мм (4,5 инча)

653 мм (25,7 инча)

663 мм (26,1 инча)

13,6 кг (30 фунта)

Таблица в-2

Размери на принтера с изцяло отворени вратички и тави

Модел на принтера

Височина

Дълбочина

Ширина

Модели n и dn

394 мм (15,5 инча)

864 мм (34,0 инча)

425 мм (16,75 инча)

Модели x и xh

514 мм (20,25 инча)

864 мм (34,0 инча)

425 мм (16,75 инча)