HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Актуализации за устройството

background image

Актуализации за устройството

HP редовно актуализира функциите, които фърмуерът на устройството осигурява. За да се
възползвате от най-новите функции, актуализирайте фърмуера на устройството. За да
изтеглите последната версия за надстройване на фърмуера, отидете на

www.hp.com/go/

lj600Series_firmware

.

BGWW

Почистване на продукта 171

background image

172 Глава 9 Управление и поддръжка

BGWW