HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Декларации за защитата

background image

Декларации за защитата

Устройството поддържа стандарти за защита и препоръчителни протоколи, които помагат за
защитаване на устройството, запазване на важната информация в мрежата и улесняване на
наблюдението и техническото обслужване на устройството.

За по-задълбочена информация относно решенията на HP за защитена работа с изображения
и печат отидете на

www.hp.com/go/secureprinting

. Този сайт предоставя връзки към официални

документи и документи за често задавани въпроси относно защитните функции.