HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - IP Security

background image

IP Security

IP Security (IPsec) представлява набор протоколи, които управляват трафика до и от
устройството в мрежа по IP протокол. IPsec осигурява удостоверяване от хост до хост, цялост
на данните и кодиране на мрежовите комуникации.

За устройства, които са свързани към мрежа и имат сървър за печат HP Jetdirect, може да
настроите IPsec от раздела Networking (Работа в мрежа) на вградения уеб сървър на HP.